Strefa profesjonalisty

OŚWIADCZAM, ŻE POSIADAM PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/FARMACEUTY I JESTEM UPRAWNIONY DO OTRZYMYWANIA SPECJALISTYCZNYCH INFORMACJI MEDYCZNYCH. CHCĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ SERWISU.

Niniejszy serwis skierowany jest do lekarzy. Ze względu na wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 53, poz. 533 z późn. zm.), dostęp do treści zawartych w serwisie, materiałów i informacji, możliwy jest wyłącznie dla osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych oraz reklamy produktów leczniczych. Jeśli nie jesteś osobą uprawnioną treści prezentowane w serwisie nie są przeznaczone dla Ciebie.